\ Warsztat Terapi Zajęciowej w Mielcu

 

      Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu działa od 1994 roku w obiekcie znajdującym się przy ulicy Kocjana 15. WTZ jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mielcu. Jest to placówka pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. Aktualnie w zajęciach rehabilitacyjnych bierze udział 90  uczestników w szesnastu pracowniach tematycznych. Osoby te posiadają orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

     W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności, które mogą być pomocne w podjęciu zatrudnienia w warunkach chronionych. Terapia prowadzona w warsztacie oparta jest o Indywidualne Programy Rehabilitacji, które dla każdego uczestnika opracowuje Rada Programowa. Określa się w nich formy rehabilitacji, jej zakres, metody nauki wielu umiejętności. Oprócz nauki czynności zawodowych uczestnicy rozwijają zaradność osobistą, samodzielność społeczną, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, tolerancję, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Indywidualne Programy Rehabilitacji uwzględniają aktualny stan psychofizyczny uczestników, ich zainteresowania, umiejętności i zdolności.     

WTZ MIELEC

      W ramach rehabilitacji społecznej warsztat współpracuje z innymi placówkami,  odbywa spotkania integracyjne z uczniami szkół mieleckich, organizuje kilkudniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Od 2003 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej  biorą udział  w corocznych wakacyjnych wymianach z młodzieżą z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Homok na Węgrzech.


 

Kalendarz
Dzis
Brak wydarzeń w tym dniu.
Licznik odwiedzin
Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 787 57 90

E-mail: wtz-mielec@pro.onet.pl

WTZ  ul. Ks. R. Sitki

Tel.: 17 250 69 80

WTZ  ul. Pogodna

Tel.: 17 773 92 17

 

Otwarte:

od poniedziałku - do piątku
7:15 - 15:15