\ Warsztat Terapi Zajęciowej w Mielcu

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu działa od 1999 roku, prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. W roku 2008 Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku  publicznego. Celem stowarzyszenia jest organizowanie różnych form rehabilitacji i wypoczynku a także pomocy dydaktyczno – wychowawczej dla rodziców i ich dzieci. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

  Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia:

  1. Jamróz Dorota -przewodnicząca Stowarzyszenia
  2. Tomanek Krzysztof - z-ca przewodniczącego
  3. Pysz Barbara - skarbnik
  4. Hałata Marta - członek
  5. Kępa Mieczysław - sekretarz

         Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Weryński Stanisław - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Kosterska Maria - członek
  3. Śnieżek Grażyna - członek

   

    Numer konta bankowego:

     Bank Pekao S.A. I/o w Mielcu ul. Obrońców Pokoju 7

     90 1240 2656 1111 0000 3820 5925

     Numer KRS 0000063084

05
07/2023
27
06/2023
22
03/2021
Kalendarz
Dzis
Brak wydarzeń w tym dniu.
Licznik odwiedzin
Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 787 57 90

E-mail: wtz-mielec@pro.onet.pl

WTZ  ul. Ks. R. Sitki

Tel.: 17 250 69 80

WTZ  ul. Pogodna

Tel.: 17 773 92 17

 

Otwarte:

od poniedziałku - do piątku
7:15 - 15:15