\ Warsztat Terapi Zajęciowej w Mielcu

Aktualnosci

„Szkolenie Kadry WTZ w zakresie udzielania pierwszej pomocy"

20 sierpnia 2021r w siedzibie naszych Warsztatów odbyło się kilkugodzinne certyfikowane szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST”, które działając według zadania publicznego: „Podnoszenie kwalifikacji kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej”, przeprowadziło szkolenie w naszym ośrodku. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

W szkoleniu brali udział wszyscy pracownicy naszego ośrodka. Na zajęciach omawiane były szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy a następnie odbyła się część praktyczna, na której wszyscy ćwiczyli nabyte umiejętności: udzielania pierwszej pomocy (masaż serca i sztuczne oddychanie), układanie w pozycji bezpiecznej ustalonej, pomoc w przypadku zadławienia, pomoc w innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Ćwiczone były scenariusze nagłego zatrzymania krążenia – prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED.


Kalendarz
Dzis
Brak wydarzeń w tym dniu.
Licznik odwiedzin
Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 787 57 90

E-mail: wtz-mielec@pro.onet.pl

Kierownik WTZ Robert Kośla ......Tel.: 886 758 775

WTZ  ul. Ks. R. Sitki

Tel.: 17 250 69 80

WTZ  ul. Pogodna

Tel.: 17 773 92 17

 

Otwarte:

od poniedziałku - do piątku
7:15 - 15:15