\ Warsztat Terapi Zajęciowej w Mielcu

Aktualnosci

W dniu 20.01.2016 roku odbyło Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej za rok 2015 oraz sprawozdania z 4-letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podjęto uchwały w sprawach udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej i przyjęcia kierunków działania i budżetu na rok 2016.


Został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

  1. Jamróz Dorota -przewodnicząca Stowarzyszenia
  2. Tomanek Krzysztof - z-ca przewodniczącego
  3. Pysz Barbara - skarbnik
  4. Hałata Marta - członek
  5. Kępa Mieczysław - sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej

  1. Weryński Stanisław - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Kosterska Maria - członek
  3. Śnieżek Grażyna - członek

 

Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za jego pracę, wkład i zaangażowanie. Podziękowania kierujemy również do wszystkich członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu pomogli w realizacji naszych celów.

 


Kalendarz
Dzis
Brak wydarzeń w tym dniu.
Licznik odwiedzin
Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 787 57 90

E-mail: wtz-mielec@pro.onet.pl

Kierownik WTZ Robert Kośla ......Tel.: 886 758 775

WTZ  ul. Ks. R. Sitki

Tel.: 17 250 69 80

WTZ  ul. Pogodna

Tel.: 17 773 92 17

 

Otwarte:

od poniedziałku - do piątku
7:15 - 15:15